Ordens reglement

1. Orden, rengøring og mindre vedligeholdelse i klubben forestås af bestyrelsen, der til enhver tid kan forlange medlemmernes hjælp hertil.

2. Klubbens medlemmer skal behandle alt inventar med største omhu. Lokalerne skal forlades i ren og hygiejnisk stand.

3. Enhver beskadigelse af inventar medfører erstatningspligt, medmindre det anser at skaden er hændelig. Skader anmeldes til bestyrelsen.

4. Kun bestyrelsen og barvagt har adgang til baren.

5. Personlige ejendele der opbevares/efterlades i klubben er på eget ansvar. Klubben har intet ansvar for medlemmernes tøj og andre ejendele.

6. Ingen ophæng på opslagstavlen eller i lokalerne uden bestyrelsens godkendelse.

7. Der er ingen “faste pladser” i klubben.

8. Indtagelse af alkohol skal ske med omtanke.

9. Det er ethvert medlems pligt, at sørge for at der opretholdes god ro og orden. Støjende, racistisk og voldelig adfærd accepteres ikke.

10. Forslag og klager afleveres i forslags kassen.

11. Tobaksrygning er ikke tilladt i klubhuset.

12. Husdyr er ikke tilladt i klubhuset.

13. Offentlige regler for området omkring klubben:
Biler, cykler og knallerter parkeres ved klubhuset.

Overtrædelse af disse ordensregler kan straffes med karantæne eller udelukkelse af Klubben.

Nærværende ordensreglement er vedtaget maj 2004. Udgaven er ændret august 2004 og marts 2016.